primariagarcina@primariagarcina.ro 0233 242 200

     Compania nationala de investitii

·         Reabilitare, modernizare, dotare si extindere cu amenajari exterioare Scoala gimnaziala si Gradinita sat Cuejdiu, comuna Garcina– documentatie finalizata ptr depunere

·         Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman in localitatea Almas, comuna Gârcina- lista sinteza, asteptam clarificari ptr depunere in etapa 2

·         Sala de sport Cuejdiu- lista sinteza, asteptam clarificari ptr depunere in etapa 2

·         Infiintare, dotare, amenajare loc de joaca, cresa, sat Almas, comuna Garcina– in lucru documentatia pentru etapa a doua (studii,SF, avize)

·         Infiintare retea de alimentare cu apa si canalizare pentru satul Cuejdiu si retea de canalizare pentru satul Almas, comuna Garcina, judetul Neamt- lista sinteza, asteptam clarificari ptr etapa 2

·         Lucrari de regularizare torenti si refacere infrastructura afectata de fenomene hidrometeorologice in satele Garcina, Cuejdiu si Almas, comuna Garcina, judet Neamt – se asteapta lista sinteza

·          

Anghel Saligny

·         Modernizare drumuri de interes local in comuna Garcina, judet Neamt- proiect matur depus pentru finantare

·         Modernizare DC 145 Garcina – Cuejdiu, comuna Garcina, judet Neamt – proiect matur depus pentru finantare

 

AFIR

·         Modernizare, reabilitare si dotare Camin cultural sat Garcina, comuna Garcina, judet Neamt – stadiu de implementare cu finalizare in Septembrie 2022

·         Reabilitarea Centrului Social de zi din comuna Garcina, judet Neamt, in vederea imbunatatirii eficientei energetice -  depus la OJFIR pentru aprobare si avizare

AFM

·         Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat public din cmuna Garcina, judet Neamt – autorizatie de construire / ordin de incepere a lucrarilor

·         Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna GARCINA judet  NEAMT – faza de proiectare

 

ADR – Nord – EST

·         Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construire si dotare sala de sport si modernizare si dotare in cadrul Scolii Gimnaziale din localitatea Garcina, judetul Neamt- faza precontractare

 

       

Programul National de Dezvoltare Locala 1

·         Infiintare retea de alimentare cu apa sat Almas, comuna Garcina, judet Neamt – reproiectare, amplasament nou

Buget local

·         Infiintare Sistem de distributie gaze naturale in comuna Garcina, judetul Neamt –  SF, avize – in decembrie se incepe procedura de licitatie

·         Extindere retea de apa , strada Opriseni, comuna Garcina – finalizat

·         Loc de joaca sat Almas, comuna Garcina – faza de proiectare

·         Loc de joaca sat Cuejdiu – masuratori cadastrale

·         Loc de joaca sat Garcina – reabilitare

·         Extindere retea electrica sat Cuejdiu si sat Almas , comuna Garcina, judet Neamt – studii

·         Aparari maluri amonte mal stang si mal drept , pod acces incinta Manastirea Almas,sat Almas,  comuna Garcina, judet Neamt( HG nr 1014/2020)  – procedura de  licitatie 

 

Ai vreo intrebare pentru noi ?