primariagarcina@primariagarcina.ro 0233 242 200

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de consiliu local privind aprobare planului urbanistic general al comunei Gârcina și a regulamentului local de urbanism aferent

 

 

Termenul de consultare este de 14 zile (01.04.2022)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune/transmite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu, nr. 95, sat Gârcina, comuna Gârcina sau la e-mail primariagircina@yahoo.com.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de consiliu local privind aprobare planului urbanistic general al comunei Gârcina și a regulamentului local de urbanism aferent”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: primariagircina@yahoo.com.

Publicat la data de 18.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 01.04.2022.

La prezentul anunt s-au anexat:

·        Nota de fundamentare

·        Raport de specialitate

·        Proiectul de hotarare

·        Plan urbanistic general si regulamentul local de urbanism aferent

Documentele pot fi analizate in format letric la adresa mentionata la al doilea paragraf.

 

 

Deschide documentul "Referat de Aprobare privind aprobarea planului urbanistic general al comunei Gârcina și a regulamentului local de urbanism aferent"

Deschide documentul "Comuna Gârcina - Plan urbanistic general"

Dechide documentul "Comuna Gârcina - Regulament local de urbanism I"

Deschide documentul "Comuna Gârcina - Regulament local de urbanism II"

 

 

 

 

Ai vreo intrebare pentru noi ?