primariagarcina@primariagarcina.ro 0233 242 200

Cuvantul primarului

Stimate cetățean al comunei,

 

În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul anului precedent, în principal prin achitarea taxelor locale, contribuind, astfel la buna derulare a serviciilor publice locale ale administrației in folosul nostru, a întregii comunități.

În al doilea rând vă mulțumesc pentru susținerea oferită la alegerile locale. Datorită încrederii dumneavoastră vom putea duce la îndeplinire proiectele începute în perioada în care am ocupat funcția de viceprimar si am exercitat atribuțiile funcției de primar dar și de a demara unele noi.

 

 

În continuare doresc să vă prezint proiectele finalizate din bugetul local:  

·        Asfaltarea a peste 4 km de drumuri vicinale la nivelul comunei ce au inclus și reabilitarea sectorului de drum distrus pe Str. Cuejdiului.

·        Reabilitarea podului de acces in zona Podiș. sat Cuejdiu.

·        Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unui grup sanitar, înlocuirea acoperișului, instalarea de geamuri tip termopan dar și centrala termică la școala gimnazială Episcop Melchisedec Ștefănescu. (îmbunătățiri realizate și din donații).

·        Achiziție microbuz pentru transportul elevilor in condiții decente.

·        Modernizare dispensar uman sat Gârcina pentru desfășurarea în condiții optime a actului medical.

·        Extindere rețea alimentare de apă și stație de pompare apă- str. Gârcinuța II ce asigură condiții decente pentru cetățenii ce domiciliază în sectorul superior al acestei străzi.

·        Amenajare rigolă și reabilitare drumuri calamitate în urma fenomenelor hidrometeorologice din anul 2018, Str. Magnoliei

·        Amenajare torent Str. Peștera prin realizarea de diguri și rigole dimensionate corespunzător la debitul de apă maxim.

·        Amenajare parte carosabilă și podețe intrări în gospodării, str. Crizantemei

·        Continuarea lucrărilor prin amenajarea terenului de sport și reabilitarea vestiarelor de la Baza Sportivă- Oprișeni

·        Loc de joacă pentru copii în satul Gârcina.

·        Extindere rețea electrică 0,4 km de distribuție publică și iluminat stradal- zona “ Cioate” și “ Dealu Lung”.

·        Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență cu generator, pompă de apă și atomizoare ce au fost utilizate pentru dezinfecție în perioada pandemiei dar și cu materiale și echipamente de bază pentru intervenție.

 

Consider relevant de precizat și proiectele Consiliului Județean Neamț la solicitarea și insistența noastră:

·        Regularizare albie pârâu Almaș prin dragare cât și realizarea de îndiguiri dar și reparații la Str. Almașului afectată de alunecări de teren.

·        Reparații la covorul asfaltic la intrarea în satul Almaș și satul Gârcina.

·        Asfaltare DJ157D Ocol-Gârcina 2 km

 

Din bugetul de stat am beneficiat de finanțare în cadrul următoarelor proiecte finalizate:

·        Pod acces Mănăstirea Almaș, calamitate în urma fenomenelor meteorologice periculoase 2010

·        Modernizare reabilitare, dotări grădinița Ep. Melchisedec Ștefănescu

·        Iluminat public- reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public

cât și a următorelor proiecte ce sunt în curs de implementare:     

·        Înființarea rețelei de alimentare cu apă a satului Almaș, proiect aflat în derulare;

dar am solicitat finanțare și suntem în etapa de analiză a proiectelor:

·        Modernizare DC 145 Gârcina-Cuejdiu (Str. Ep. Melchisedec Ștefănescu continuată cu Str. Cuejdiului), 7,7 km.

·        Modernizare DC 145A și a rețelei de străzi vicinale (Str. Oprișeni și încă 6 artere) 7 km.

 

Din fonduri europene s-a finalizat proiectul dotarea serviciului public local de gospodărire comunală cu utilaje și echipamente ce a implicat achiziționarea unui buldoexcavator și a unui tractor cu remorcă dotate inclusiv pentru deszăpezire. Sunt în implementare:

·        Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței a corpurilor    de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice,

·        Modernizare reabiliatare și dotare Cămin Cultural în satul Gârcina.

în evaluare în vederea finanțării sunt:

·        Reabilitarea Centrului Social com. Gârcina în vederea îmbunătățirii eficienței energetice ce presupune și reabilitarea clădirii

·        îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construire și dotare sală de sport în cadrul Școlii Gimnaziale din loc. Gârcina ce presupune și finalizarea școlii în construcție din satul Gârcina.

 

În final, intenționăm să depunem în cel mai scurt timp proiecte pentru înființarea serviciului de alimentare cu gaze naturale a comunei, asfaltarea a cât mai multe străzi, reabilitarea școlii Cuejdiu, realizarea de trasee turistice (pistă de biciclete, parc de aventură) în zona noastră, punerea în valoare a lacului Cuejdel dar și amenajarea unei pârtii mixte de sănii și tubbing in zona Almaș, reabilitarea drumului de legătură Almaș-Gârcina(1,8 km), reabilitarea Căminului Cultural sat Almaș, extinderea rețelei de electricitate spre Schitul Cuejdiu, extinderea rețelei de apă pe strada Oprișeni, pistă pietonală de la Ocol până la Căminul Cultural, în lungime de 2 km, loc de joacă în satul Almaș, amenajarea terenului de sport de la Școala Cuejdiu, amenajarea unui loc de joacă pentru copii la Baza Sportivă Oprișeni, amenajarea terenului pentru recreere și derularea orelor de sport la grădinița Gârcina.

Consider că suntem parteneri în toate proiectele administrației publice locale și tocmai de aceea, ca primar, îmi dedic întreaga pricepere și energie pentru a folosi cât mai judicious resursele disponibile dar contez și aștept și implicarea Dvs. prin sugerarea de alte proiecte ce ar fi utile pentru dezvoltarea comunei noastre.

În noul mandat îmi doresc să îmi fiți alături, să avem o comunicare cât mai transparentă și eficientă pentru aceste lucruri puteți scrie oricând pe adresa de email primariagircina@yahoo.com, să formăm împreună o echipă!

 

 

Cu stimă și considerație,

Primar al comunei Gârcina

Gontaru Gavril Mihai

 

 

Ai vreo intrebare pentru noi ?