primariagarcina@primariagarcina.ro 0233 242 200

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Anunț începere implementare proiect

           

Beneficiar: COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ Data: 04.09.2023

 

COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂM NT DIN COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ'', finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexeʺ, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectiv general: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

 

Activități principale ale proiectului sunt:

- dotarea sălilor de clasă cu tehnică inovativă în domeniul învățământului: table interactive, laptopuri, multifuncționale, sistem sunet, etc.;

- dotarea sălilor de clasă cu mobilier și materiale didactice specifice;

- modernizarea unei săli de sport cu echipamente și dotari specifice;

- dotarea laboratorului de știinte cu materiale didactice specifice, echipamente digitale și mobilier specific;

- modernizarea unui laborator de informatică destinat ciclului gimnazial cu echipamente IT.

 

 Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-1051;

 Contract de finantare: nr. 1747DOT ⁄ 2023;

 Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 657.010,90 lei;

 Valoarea eligibilă din PNRR: 552.110,00 lei;

 Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 104.900,90 lei;

 Perioada de implementare a proiectului: 10 de luni.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, finanțat prin

 Programul Național de Redresare și Reziliență al României.

PRIMAR, GONTARU-GAVRIL Mihai

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Ai vreo intrebare pentru noi ?