primariagarcina@primariagarcina.ro 0233 242 200

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI  GARCINA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

· Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Garcina

            · Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Garcina

            · Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Garcina

 · Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Garcina

 

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

 

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

·        Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

·        Colectarea datelor în teren:

§ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

§ recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII:

·        Pe teren, în limitele administrative ale localității Garcina (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

·        In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

·         

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

·        Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

·        Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;

·        Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;

·        Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

·        Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată;

·        capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

·        Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

·        Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

·        În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

·        Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

 

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentrustabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

 

CONDIȚII SPECIFICE:

·        Muncă pe teren;

·        Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

·        Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 

 

Ai vreo intrebare pentru noi ?